Mange sygdomme kræver en undersøgelse af de indre organer – det kan gælde alt fra brækkede knogler til kræftsygdomme.
For at lægerne kan fastslå den endelige diagnose, kan det være nødvendigt at røntgenfotografere, og her kommer radiografen ind. På uddannelsen lærer du at betjene ultralydsscannere, CT-scannere og MR-scannere mv., og du lærer at have med syge mennesker at gøre.
Radiografuddannelsen varer 3½ år og er opdelt i semestre og moduler. Et semester består af to moduler og varer 18-24 uger. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk/klinisk undervisning.
Den praktiske/kliniske undervisning foregår på en billeddiagnostisk afdeling på et hospital eller en klinik.
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og afprøvning i praksis. Du modtager undervisning i en række fag, der giver dig den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. I Aalborg er undervisningen tilrettelagt som en blanding af undervisning på skolen og internetbaseret undervisning.
Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i radiografi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Radiography.