Reumatologi er behandling af patienter med bevægeapparatets sygdomme, der i mange tilfælde også kan involvere andre organsystemer.
Der er tale om patienter med både akutte og kroniske sygdomme, herunder bl.a. inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, akutte og kroniske ryglidelser, belastningsskader f.eks. ved arbejde og idræt.
Reumatologi kræver en meget bred uddannelse. Mange lidelser kan give smerter i bevægeapparatet herunder udstrålende smerter fra indre organer, medicinske sygdomme og neurologiske lidelser. Reumatologi er et af de største medicinske specialer.
Andelen af speciallæger i egen praksis i forhold til speciallæger ansat i sygehusvæsenet er den største af de medicinske specialer, bl.a. fordi en stor del af patienterne kan varetages i speciallægepraksis.
Behandling af patienter med lidelser i bevægeapparatet varetages af læger med meget forskellig uddannelse og ansættelsesforhold i sundhedsvæsenet. En meget stor del af patienter med reumatologiske problemstillinger varetages af speciallæger i almen medicin.
En stor del patienterne varetages af praktiserende speciallæger i reumatologi, af reumatologer ansat på reumatologiske afdelinger og på intern medicinske afdelinger.
På lands-landsdels niveau varetages patienter med sjældne, diagnostisk eller behandlingsmæssigt komplicerede eller ressourcetunge tilstande.