En tavlecomputer (eng. tablet-computer, eller blot tablet) er en lille computer i form af en trykfølsom skærm, der bruger en digital pen eller blot ens finger, som det primære inputredskab, i stedet for et tastatur eller en mus, der som regel ikke er inkluderet.
Navnet kommer af dens udformning, der minder om en en tavle, og giver et mere naturligt brugerinterface, når den trykfølsomme skærm er integreret med selve skærmen, hvilket er normalt for en tablet.
Til forskel fra bærbare computere, bruger tavlecomputere ikke altid et eksternt tastatur, hvorfor der i sådanne tilfælde er et indbygget, virtuelt tastatur på selve skærmen.
I 2010 udgav Apple Inc. deres iPad-tavlecomputer, hvilket gav ny popularitet til tavlecomputer-markedet, der spås at ville sælge omkring 19.5 millioner tablets i 2010.